Wie ben ik?

Lang geleden stond mijn wieg op een boerderij. Ik ben de oudste van twee dochters en kreeg de naam Dicky Kets.
Ik ging naar de huishoudschool, werkte daarna thuis; het liefst met mijn vader in het achterhuis en op het land met de paarden. Melken deed ik graag, daarbij droomde ik van een ander leven. Het kwam er niet van. Ik trouwde met een boer en samen werkten en leefden wij in een dorpje aan de IJssel, Steenderen. Een prachtig landelijk gebied met vooruitstrevende boeren, aardige burgers en buitenlui. Wij verhuisden naar een ruilverkavelingsboerderij, voelden ons als in het paradijs.
En toch… had ik niet genoeg aan ons gezin, het bedrijf en mijn hobby's. Ik wilde meer. Volgde avondonderwijs, kreeg baantjes buitenshuis en ging een opleiding HBO theologie volgen. Dat leverde mij tenslotte een baan op in een verzorgingshuis. Met passie en plezier heb ik daar tien jaar mogen werken.
Daarnaast volgde ik ook een universitaire studie die met de bul beloond werd. Mijn leven veranderde maar ik ben en blijf daarnaast, boerin in hart en nieren.
Ondertussen veranderde ook het boerenbestaan. Wij bewogen mee met de wind van voorspoed en tegenslag en zijn ondertussen uit het paradijs vertrokken.
Ik leef me nu uit met pen en penseel; mijn boeiende leven temidden van het boerenbestaan heb ik beschreven in Winterkind en zomerwind en ik schilder landschappen, gevoed door gevoelens en sfeer. We genieten van een leven in vrijheid, gaan een paar keer per jaar op vakantie naar het Franse platteland, af en toe zoeken we het hogerop (Nepal) maar we hopen altijd terug te komen naar ons plekje waar de wilgen beeldbepalend zijn.

Sinds okt. 2015 wonen wij 'levensbestendig' in Zutphen, Leesten-West.
Mijn tweede boek,
is uit: 'Dichte luiken'

klik hier voor
meer informatie over
mijn twee boeken.